Usługi kompleksowego sprzątania osiedli cieszą się coraz większym popytem.
W jaki sposób wybrać dobrą firmę i kto powinien tego dokonać?

Dlaczego potrzebna jest firma sprzątająca?

Jeszcze nie tak dawno mieszkańcy budynków sami dzielili się sprzątaniem,
a tereny dokoła pozostawały w gestii spółdzielni mieszkaniowych i samorządów.
Dzisiaj popularne są zamknięte osiedla, których cały teren jest własnością prywatną. Samodzielne czyszczenie klatki schodowej również nie jest dla mieszkańców. Wysokie standardy i duma? Nic podobnego – po prostu brak czasu.
W obecnych czasach ludzie pracują dużo i w zmiennych godzinach, więc wielu właścicieli i lokatorów mieszkań po prostu nie ma czasu na dyżury przy myciu schodów czy klatki schodowej. Dlatego sprzątanie wspólnoty mieszkaniowej najlepiej powierzyć firmie – by było sprawnie, regularnie
i profesjonalnie.

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych – co wchodzi w skład usługi

Zakres usług może być bardzo szeroki, dostosowany do konkretnych potrzeb. Dlatego zawsze indywidualnie dokonuje się wyceny przed podpisaniem
umowy. Sprzątanie osiedli mieszkaniowych to nie tylko dbanie o klatkę schodową wraz z myciem okien. To także sprzątanie trawników, dbanie o przydomową zieleń, odśnieżanie w zimie. Coraz częściej sprzątanie wspólnot na nowoczesnych osiedlach obejmuje także place zabaw oraz wybiegi dla psów wraz z zaopatrzeniem,
dzięki któremu właściciele mogą po nich sprzątać podczas spacerów.

Jak wybrać firmę do sprzątania osiedla?

Jak w każdej branży bardzo ważny jest właściwy wybór wykonawcy,
którzy solidnie wywiąże się z zawartych umów i będzie spełniał nasze potrzeby. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa samodzielnie poszukuje wykonawcy, zamiast zlecić to administratorowi, warto rozejrzeć się po rynku. Ważne jest, jakie opinie ma firma sprzątająca – czy wywiązuje się z terminów i pracuje dokładnie. Pomocne będą zarówno wszelkie kanały internetowe, jak i poczta pantoflowa. Gdy w grę wchodzi sprzątanie wspólnot na dosyć dużym osiedlu, warto dowiedzieć się,
czy firma ma własnych pracowników czy zleca zadania podwykonawcom.
W tym drugim przypadku może nie mieć ludzi akurat wtedy, kiedy okażą się potrzebni i mogą być opóźnienia – chociaż nie jest tak, że zdarzy się to na pewno. Outsorsingowane są nierzadko usługi specjalistyczne, takie jak prace na wysokości. I na to także warto zwrócić uwagę – aby sprzątanie osiedli obejmowało również mycie okien z zewnątrz i inne niekoniecznie standardowe potrzeby,
które się pojawiają.

Co powinna zawierać umowa na sprzątanie wspólnoty i kto ją zawiera?

Umowę na sprzątanie wspólnot mieszkaniowych zawierają uprawnione do tego podmioty, zgodnie ze statutem danej wspólnoty. Najczęściej jest to zarząd wspólnoty, reprezentowany przez określone osoby i zobowiązany do działania
przez wszystkich członków na walnym zebraniu. Można także sprzątanie powierzyć administratorowi w zawartej z nim umowie i to do jego obowiązków należy zlecenie, jeśli nie dysponuje własnymi zasobami. Warto pamiętać, że jeżeli standardy nie
są spełniane, umowę można zawsze wypowiedzieć lub poczekać do jej zakończenia
i wybrać innego wykonawcę. W umowie koniecznie musi się znaleźć dokładny zakres usług, łącznie z tym, po czyjej stronie jest zapewnianie materiałów eksploatacyjnych (worków na śmieci do wspólnych przestrzeni itp.).
Ważne, by tego dopilnować, gdyż firmy sprzątające zajmują się i dużymi osiedlami,
i pojedynczymi budynkami, dlatego umowy konstruowane są za każdym razem indywidualnie. Niezbędna jest też częstotliwość sprzątania i uregulowanie interwencji poza harmonogramem – czy jest ich określony limit i czy są dodatkowo płatne. Umowa musi zawierać również kary umowne w przypadku niewywiązania się z jej zapisów którejkolwiek ze stron, a także warunki ewentualnego rozwiązania umowy.